Bases

Concurs de projectes solidaris per destinar els beneficis de la 5 ta Vetllada de Cuina Solidària


Objectius  


L’objectiu del concurs és decidir quin centre o entitat, i amb quin projecte, rebrà els beneficis que resultin de la 5 ta Vetllada de Cuina Solidària.


Convocatòria i presentació   


El concurs va destinat a projectes de centres i entitats sense ànim de lucre de la comarca d’Osona, que destaquin per la seva naturalesa social i/o cultural i que es dirigeixin a  persones o col·lectius en risc d’exclusió social.


Els centres o entitats han d’estar constituïts legalment en el registre corresponent com a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.


Per participar al concurs cal presentar la següent informació:
• Breu memòria de l’activitat i/o programa i/o iniciativa que es presenta al concurs.
• Dades de l’entitat o centre: NIF, nom, adreça, telèfon, fax i adreça web.
• Dades de persona de contacte: nom, cognoms, telèfon/ correu electrònic professional.


El projecte s’ha de lliurar al L’Escola d’Hostaleria d’Osona: Passeig de la Suïssa s/n 08551 Tona. El període de presentació és del 9 de febrer al 31 de març de 2017.


Organització, valoració i entrega


La valoració de les activitats, programes i iniciatives presentades es realitzarà per un jurat constituït per persones de l’organització de la Vetllada de Cuina Solidària. La decisió del jurat serà inapel·lable.


L’entitat guanyadora es donarà a conèixer al  mitjans d’abril de 2017.


Dotació

La dotació del premi correspondrà als beneficis que s’obtinguin de la 4 ta Vetllada de Cuina Solidària que es celebrarà al 8 de juny.